Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

1. Milliseid isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmed on andmed, mida kogub OÜ Lillelausuja üksikisiku tuvastamiseks või temaga ühenduse võtmiseks. Isikuandmete kogumine võib toimuda kliendi nõusolekul järgnevatel viisidel:

  • Kontaktandmete (sh nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress) esitamisel meie veebilehel.
  • Veebilehe kasutamisel kliendi kontoinfost või küpsiste (cookies) kaudu.
  • Ostu või tellimuse sooritamisel meie e-poes (saadetise kohaletoimetamise aadress, pangakonto andmed, ostuajalugu või klienditoe ajalugu)

2. Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseka.

Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

Pangakontonumbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

Isikuandmed nagu e-post, telefoni number, kliendi nimi töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamisega seonduvaid küsimusi. Kliendi soovil kasutatakse e-posti andmeid ka turundussõnumite edastamiseks.

Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

3. Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.

Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

4. Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja probleemide lahendamiseks.

Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud trantsporteenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.

5. Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja, maksekeskus ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

6. Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda klienditoe vahendusel.

7. Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel – anete@lillelausuja.ee

8. Säilitamine

Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

9. Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel ning andmed kustutatakse hiljemalt ühe kuu jooksul.

10. Ülekandmine

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

11.  Otseturustusteated

E-kirja aadressi kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

12. Vaidluste lahendamine

Meie veebilehte kasutama asudes, eeldame, et olete meie põhimõtetega tutvunud ning nõustute nendega. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega võtke ühendust anete@lillelausuja.ee. Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel.