Müügi- ja tagastustingimused

MÜÜGI- JA TAGASTUSTINGIMUSED

OÜ Lillelausuja (edaspidi Lillelausuja), registrikoodiga 16445508, Loigu talu, Mälivere küla, Raplamaa, 79814 ja Klient, kes vormistab Lillelausuja hallatavas e-poes www.lillelausuja.ee tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Klient), on kokku leppinud järgnevates tingimustes (edaspidi Müügileping):

1. Üldsätted

1.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning Müügilepingus kokkulepitust.

1.2. Lillelausujal on õigus mistahes ajal teha E-poe pakutavasse teenusesse muudatusi.

1.3. Lillelausujal on õigus ühepoolselt muuta Müügilepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus Kliendile teatada sellest kirjalikult elektronposti teel.

1.4. Müügilepingus toodud tingimustega tutvumine on Kliendile kohustuslik.

1.5. Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Nõustun tingimustega”, nõustub Klient, et on tutvunud Müügilepingus toodud tingimustega, neist aru saanud.

 

2. Tooted ja ostu sooritamine

2.1. Kõik kuvatavad tooted ei pruugi alati laos olemas olla.

2.2. Toote puudumisel on Lillelausujal kohustus Klienti teavitada ning pakkuda samas vääringus alternatiivi.

2.3.Tootepildid on illustratiivsed. Sõltuvalt aastaaegade vaheldumise kiirusest võib toodete saadavus olla mõni nädal varasem või hilisem eeldatavast tähtajast.

2.4. Tellimuse täitmiseks on Klient kohustatud täitma tärniga märgitud väljad ja sisestama küsitavad andmed.

2.5. Lillelausuja ei vastuta Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mitte täitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

2.6. Kõikide E-poes olevad toodete hinnad on arvestatud eurodes. Makseid teostatakse pangaülekandena ja euromaksena. Andmed euromakse sooritamiseks koos kõigi kehtivate riiklike maksudega ja lisanduvate tasudega leiate pärast tellimuse kinnitamist ekraanile kuvatud ja e-postile saabuvalt arvelt.

2.7. Lillelausujal on õigus muuta e-poes kaupade hindu sellest Klienti eraldi teavitamata. Kui E-poes on hindu muudetud pärast Kliendi poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis tarnitakse Kliendile vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega.

 

3. Tarneaeg ja kohaletoimetamise tingimused

3.1. Kaup toimetatakse kohale tellimuses sisestatud tarneaadressile tellimuses sisestatud või Saajaga kokkulepitud ajal, peale pangaülekande laekumist.

3.2. Klient on kohustatud tellimuse esitama vähemalt 48 tunnise etteteatamise ajaga, tagamaks tellimuse õigeaegse täitmise.

3.3. Kui saaja ei ole kohal, siis võib Kuller jätta lilled usaldusväärse kolmanda isiku kätte. Kui lillede saaja keeldub põhjuseta lilli vastu võtmast, siis tuleb arve siiski täielikult tasuda.

 

4. Lepingust taganemine ja kaupade tagastamine

4.1. Kui tellimuse sisuks on lilled, lilleseseaded või lillekimbud pole vastavalt Võlaõigusseaduse §-le 53 lg 4 p 4 Kliendil lepingust taganeda võimalik.

4.2. Tagastusõigust pole kiiresti riknevatel kaupadel (lilled, lilleseaded, lillekimbud) ega kaupadel, mida on muudetud vastavalt kliendi soovidele.

 

5. Kaebuste käsitlemise kord

5.1. Puudusega kauba puhul on Kliendil õigus esitada Lillelausujale kaebus kaheteistkümne tunni jooksul alates kauba üleandmise päevast. Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kaheteistkümne tunni jooksul alates kauba puuduse avastamisest.

5.2. Kaebuste lahendamise aluseks on ostudokumendid (tellimuse kinnitus, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud Lillelausujalt.

5.3. Lillelausuja võib kaebuse objekti kohta küsida täiendavaid andmeid ja fotosid ning täidab kaebuse hiljemalt 14 päeva jooksul alates kaebuse vastuvõtmise kuupäevast.

5.4. Kaebuse esitamise periood hakkab kehtima kauba ostukuupäevast.

5.5. Kaebus ei kuulu lahendamisele kui Lillelausuja tõestab, et kaubal esinevad puudused on tekkinud Kliendi süül.

5.6. Kui Lillelausuja on keeldunud Kliendi kaebust lahendamast või Klient ei ole nõus pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Klient esitada kaebuse sellekohaseid vaidlusi lahendavale isikule või institutsioonile, tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule.